ועדות חובה

חברי הועדהיו"ר הועדהועדה
עמית הרפז, פרופ' עמי נשרי, יהושע בן ששון, עודד אילת, מוטי חטיאל - מזכיר המועצה, שמוליק צור​אביהוד רסקיאיכות הסביבה
עודד אילת, אהרון ברנזון, אריק אלדר, גדי בן שימול​עמיר ילוזועדת ביקורת
נציג גיא אוני, גזבר, יועמ"ש, מנהלת המחלקה לשירותים חברתייםגדי בן שימולועדת הנחות
נדב קלר, הועדה נבחרת ע"י החקלאים  (מועצה ממנה רק חבר אחד מטעמה)​עדי שורץועדה חקלאית
מנהל מחלקת אחזקה, גזבר המועצה​דליה כרסנטיועדת רכש
מוטי חטיאל - מזכיר, דליה כרסנטי - הנהלת חשבונות​דב אריאל - גזברהשקעות
יוסי כהן, מנהלי מכלולים וממוני מל"ח​אביהוד רסקיועדת מל"ח
גזבר,  יועץ משפטי​מזכירועדה מקצועית - תמיכות
גדי בן שימול, עמיר ילוז​אהרון ברנזוןועדת מכרזים
אבי אלונים, אריק אלדר, עודד אילת, ירון רסקי, יעקב מייסטר, מאיר אלימלךאהרון ברנזוןתיכנון אסטרטגי תחבורה ובטיחות בדרכים
רוית קוקויועדת ערר-ארנונה

ועדות רשות

חברי הועדהיו"ר הועדהועדה
שלומית איל, ישי גסטר, יפתח בנבנישתי, אילן פביאן, נורית רוזנפלד, דרור טחן​נדב קלרועדת חינוך - מלגות
צחי רבאל, ישראל שוחט, עודד אילת, יוסי כהן, מודי רובינשטיין, יובל רוזניס​אהרון ברנזוןכלכלה, כספים וכח אדם
עידו רון, מיכל כהן, ניר קפלן, גל קאלו, נעמי נשרי, אור טחן​יגאל שרגילצעירים
ישי גסטר, נועה דגן, מרסל רכט, ​יגאל שרגיל, גדי בן שימול, מיכל כהןעמיר ילוזקהילה תרבות ספורט ודת
יסמין שרגיל, פנינה שורץ, שלומית איל, יואב כרמלי, חגית ורסנו, אלי אביטן​גדי בן שימולרווחה ובריאות
גיל מץ, חיים גורן, ישי גסטר, נילי הורביץ רגב, נדב קלר, קובי סמרנו​אביהוד רסקיתיירות, שחזור, קשרי חוץ
אבי אלונים, אריק אלדר, עודד אילת, ירון רסקי, יעקב מייסטר, מאיר אלימלךאהרון ברנזוןתיכנון אסטרטגי תחבורה ובטיחות בדרכים