חדשות המועצה

08.11.2018 15:02

מודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש המועצה מקומית

הזכות לבחור: בבחירות החוזרות לראש המועצה המקומית , רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים (בהתאם לרשימת הבוחרים של כל קלפי) ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת  זהות, דרכון ישראלי, רישי ...

08.11.2018 14:41

הודעה בדבר בחירות חוזרות

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 ,אני מודיע בזה כלהלן: בהתאם לסעיף 211 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 , יתקיימו בחירות חוזרות לראש המועצה מקומי ...

16.10.2018 14:34

נפתחו הטפסים להגשת בקשות לשכר לימוד וחוגי מתנ"ס

לתושבים שלום. ניתן להגיש בקשות לוועדת הנחות לשכר לימוד וחוגי מתנ"ס לשנת הלימודים הנוכחית. טפסים ניתן למצוא באתר המועצה תחת מידע לציבור, טפסים, או בקישור: http://rosh-pinna.muni.il/%d7%95%d7%a2%d7%93%d ...

30.09.2018 10:43

עיקור/סירוס חתולי רחוב

לתושבים שלום. מחדשים את עיקור/סירוס חתולי החצר והרחוב במושבה. לתאום נא לשלוח הודעה לטובה מעוז טל. 054-2380888. בהודעה יש לכלול את הפרטים הבאים: מס טלפון, כתובת ומס׳ החתולים. תחילת ביצוע ב - 2 באוק ...

05.07.2018 08:17

היערכות לרעידת אדמה

תזכורת מחוייכת - איך נערכים לרעידת אדמה. זיכרו! על כל אחד ואחת מאיתנו מוטלת החובה להיות ערוכים לשעת חירום. הסרטון מתוך אתר פיקוד העורף: www.oref.org.il ...

04.06.2018 17:44

פניות לתושבים בנוגע לסקר

לאור פניות תושבים בנוגע לסקר שמבצעת חברת רותם ו/או חברות סקר נוספות, מועצה מקומית ראש פנה אינה עומדת מאחורי סקר זה. כמו כן, המועצה המקומית ראש פנה לא העבירה ואינה מעבירה שום מידע הנוגע לדרכי התקשרות ע ...

26.11.2017 11:16

ברוכים הבאים לאתר ראש פנה

האתר החדש של מועצה מקומית ראש פנה