פניות לתושבים בנוגע לסקר

04.06.2018 17:44

פניות לתושבים בנוגע לסקר
לאור פניות תושבים בנוגע לסקר שמבצעת חברת רותם ו/או חברות סקר נוספות, מועצה מקומית ראש פנה אינה עומדת מאחורי סקר זה. כמו כן, המועצה המקומית ראש פנה לא העבירה ואינה מעבירה שום מידע הנוגע לדרכי התקשרות עם התושבים לשום גוף שהוא.