היערכות לרעידת אדמה

05.07.2018 08:17

היערכות לרעידת אדמה
תזכורת מחוייכת - איך נערכים לרעידת אדמה. זיכרו! על כל אחד ואחת מאיתנו מוטלת החובה להיות ערוכים לשעת חירום. הסרטון מתוך אתר פיקוד העורף: www.oref.org.il
קישור