הגשת מועמדות למזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשויות המקומיות

01.08.2018 17:41

הגשת מועמדות למזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשויות המקומיות
מידע על הגשת מועמדות למזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשויות המקומיות בראש פנה, וטופס הגשת מועמדות ניתן למצוא באתר המועצה תחת מידע לציבור - בחירות לרשויות המקומיות 2018, או בקישור המצורף.
קישור