הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות.

02.09.2018 11:45

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות.
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בקישור המצורף
קישור