נפתחו הטפסים להגשת בקשות לשכר לימוד וחוגי מתנ"ס

16.10.2018 14:34

נפתחו הטפסים להגשת בקשות לשכר לימוד וחוגי מתנ
לתושבים שלום. ניתן להגיש בקשות לוועדת הנחות לשכר לימוד וחוגי מתנ"ס לשנת הלימודים הנוכחית. טפסים ניתן למצוא באתר המועצה תחת מידע לציבור, טפסים, או בקישור: http://rosh-pinna.muni.il/%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%a1/ או אצל שולה במחלקה לשירותים חברתיים. מועד אחרון להגשת הבקשות: 15.11.2018
קישור