שיפוץ מקלטים

02.12.2018 11:48

שיפוץ מקלטים
לתושבים שלום. להלן הודעה בדבר שיפוץ מקלטים במושבה:
קישור