טיפול בעשבייה בשטחים פרטיים

15.04.2019 13:12

טיפול בעשבייה בשטחים פרטיים
לתושבים שלום עקב החורף הגשום מאוד שהיה כמות העשבים בשטחים הפרטיים גדולה וגבוהה. עקב כך, עם בוא האביב ולקראת הקיץ עולה וגובר החשש מנחשים ומשריפות. אנא מכם, למענכם ולטובת הכלל, דאגו לניקיון חצרותיכם והנכסים שבבעלותכם. תודה על שיתוף הפעולה בברכת חג אביב שמח, אבי מור פקח המועצה