חידוש קווי האש

01.05.2019 14:57

חידוש קווי האש
לתושבים שלום. המועצה ביצעה ריסוסי עשביה ליצירת קווי אש, אולם גשמי הברכה שירדו גרמו לצימוח מחודש. המועצה תבצע כיסוח לצמחיה, על מנת לחדש את קווי האש לקראת אמצע חודש מאי. חידוש קווי האש יבוצע מאחורי הרחבות ב', ג', ד' ומעל מושבת הראשונים.