הקמת תחנות הסעה לתחבורה הציבורית

01.05.2019 15:35

הקמת תחנות הסעה לתחבורה הציבורית
לתושבים שלום. במהלך חופשת הקיץ יזכו תחנות התחבורה הציבורית ברחבי המושבה במבנים אשר יוכלו לתת מחסה מפגעי מזג האויר. זה המקום להזכיר לכם את קווי התחבורה הציבורית בראש פנה: קו 54 - מראש פנה לחולתה דרך חצור הגלילית, בשעות 4:45, 6:50, 8:40, 11:00, 15:45, 20:00 קו 54 - מחולתה לראש פנה דרך חצור הגלילית, בשעות 5:30, 7:40, 9:40, 12:30, 16:45, 21:00 קו 55 - מראש פנה לחצור הגלילית, בשעות 8:00, 13:00, 17:00 קו 55 - מחצור הגלילית לראש פנה, בשעות 8:40, 13:40, 17:40 פרטים נוספים באתר משרד התחבורה:
קישור