קול קורא להפקת יריד אומנים מקומי

13.05.2019 14:24

קול קורא להפקת יריד אומנים מקומי
המועצה המקומית ראש פנה יוזמת הפקת יריד אומנים מקומי, בשיתוף העמותה לשחזור מושבת הראשונים ראש פנה. היריד יתקיים אחת לחודש במהלך השנה הקרובה, באתר השחזור פרטים ניתן למצוא תחת מידע לציבור, מכרזים, או בקישור המצורף:
קישור