גיזום גדרות חיות

21.05.2019 09:04

גיזום גדרות חיות
לתושבים שלום. שפע הגשמים ומזג האויר החם גרמו לצימוח רב של גדרות חיות, עד כדי חסימת מדרכות. הנכם מתבקשים לגזום את הגדרות החיות עד לקו הגדר בהקדם האפשרי, על מנת לאפשר מעבר הולכי רגל על המדרכות. בתודה. אגף הפיקוח.