פתיחת האפשרות להגשת בקשה למלגות סטודנטים

06.06.2019 16:28

פתיחת האפשרות להגשת בקשה למלגות סטודנטים
לתושבים שלום נפתחה האפשרות להגשת בקשות למלגות סטודנטים לשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ט, 2018-2019). שימו לב: ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 30.6.2019 בלבד. מצורף קישור לטופס הבקשה.
קישור