04-6808600

לוח אירועים

שיח מורשת - אורי ברגר

כ״ג באדר א׳

28 פברואר

כ״ג באדר א׳

  • בית פרופסור מר אתר השחזור ראש פנה
  • 28 פברואר
  • 18:00 - 19:30

פרשים אוסטרליים ב"ערבות ראש פנה" - מאה שנים לקרב על המושבה במלחמת העולם הראשונה

שיח מורשת אורי ברגר: פרשים אוסטרליים בערבות ראש פנה. מאה שנים לקרב על המושבה