*הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד, אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הנדסה

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז זוטא מס 06/19 להקמת מחסן מל"ח בראש פנה06.201916/09/2019 12:00
פניה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד בפרויקט "פיתוח שכונת האורנים "(דרומית)26/07/2019 15:00
מכרז/פומבי מס. 05/19 שיפוצי קיץ 2019 בבית הספר וילקומיץ05.201902/07/2019 12:00
פניה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד בפרויקט "כביש גישה דרך היקב –הרחבה ג  "26/07/2019 15:00
מכרז פומבי מס' 03/19 להקמת מגרש שחבק03.201905/03/2019 15:00
מכרז פומבי מס' 04/19 לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין בראש פנה04.201905/03/2019 15:00
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכנון מתחמי ספורט וקהילה בראש פנה01.201927/01/2019 15:00

כח אדם 

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז כוח אדם – מנהל/ת שירות פסיכולוגי27/10/2019 15:00
מכרז כוח אדם – עובד/ת אחזקה27/10/2019 15:00
מכרז כוח אדם לתפקיד עובד/ת נקיון ותברואה27/10/2019 15:00
מכרז כוח אדם – מזכירת מחלקת חינוך וקהילה במועצה המקומית ראש פנה27/10/2019 15:00
מכרז כח אדם – רכז/ת מעורבות חברתית27/10/2019 15:00
מכרז לתפקיד חשב/ת שכר ופקיד/ת גביה 100% משרה  22/09/2019 15:00
מכרז לתפקידמנהל/ת שירותים מוניציפאליים וממונה על שירותי החירום והביטחון ברשות22/09/2019 15:00
מכרז לתפקיד מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה22.8.2019 15:00
מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך וקהילה במועצה המקומית ראש פנה22.8.2019 15:00
מכרז כח אדם לתפקיד רכז/ת פעילות מועדון גמלאים (מופ"ת)04/08/2019 15:00
מכרז כח אדם – גזבר למועצה המקומית ראש פנה04/08/2019 15:00
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת שירות פסיכולוגי28.7.2019 15:00
מכרז כוח אדם – עו"ס מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון30/06/2019 15:00
מכרז לתפקיד מנהל/ת יחידת נוער במועצה המקומית ראש פנה05/06/2019 15:00
מכרז כח אדם – מנהל/ת יחידת נוער ברשות המקומית19/05/2019 15:00
מכרז כח אדם – רכז/ת מעורבות חברתית, יזמות וקהילה14/04/2019 15:00
מכרז עובד/ת סוציאלי/ת - החלפה לחצי שנה24/02/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס למועצה המקומית ראש פנה27/01/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה תיאור משרה מפורט27/01/2019 15:00

נכסים

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה

כללי

שםמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
הצעות מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים20.8.2019 15:00
הצעת מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים14.7.2019 12:00
הזמנה להגיש הצעת מחיר למתן שירותי מיתוג, פרסום ודיגיטל20.6.2019 15:00
קול קורא להפקת יריד אומנים מקומי21.5.2019 15:00
הזמנה להגיש הצעת מחיר לבניית אתר לעסקים בראש פנה14.5.2019 15:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה מועצה מקומית ראש פנה24.2.2019 12:00
מכרז פומבי מס' 10/2018 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ברחבי המועצה המקומית ראש פנה10.20183.2.2019 15:00

צח"ר

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז  חוזה פומבי מס' 1/19 פיתוח משלים בנושא גינון, השקייה, סלילת כבישים, מדרכות, תשתיות לפארק חכם, מערכות מים, ביוב, תאורה, ניקוז, פיתוח נוף, גינון והשקייה01/201915.7.2019 15:00

טפסים רלוונטים​

בקשה להצטרף למאגר יועצים של המועצה

מידע נוסף

  1. ארכיון – מכרזים משנים קודמות
  2. רשימת קבלנים/ ספקים 
  3. התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה