*הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד, אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הנדסה

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכנון מתחמי ספורט וקהילה בראש פנה01.201927/01/2019 15:00
מכרז/זוטא מס. 09/18 לביצוע עבודות פיתוח להקמת מחסן מל"ח (חירום) במועצה המקומית ראש פינה09.201809/12/2018 15:00
מכרז לביצוע מעגל תנועה מס' 06.201806.201808/10/2018 14:00
כתב כמויות הצעת מחיר מכרז מעגל תנועה רחוב דוד שו"ב 06.201806.201808/10/2018 14:00
מכרז פומבי 08.2018 לביצוע עבודות פיתוח להקמת מחזן מל"ח (חירום)08.201822/08/2018 15:00
חוברת מכרז 08.2018 מחסן מל"ח08.201822/08/2018 15:00
מחסן חירום מכרז פיתוח 108.201822/08/2018 15:00
מכרז זוטא לשיפוץ חצר גן פשוש ומשחקיה הרחבה ד3.201821/03/2018 15:00
מכרז 01.2018 שיפוץ ובניה בבית הכנסת הספרדי1.201818/02/2018 15:00

כח אדם 

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז כח אדם - מהנדס למועצה המקומית ראש פנה27/01/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה תיאור משרה מפורט27/01/2019 15:00
מכרז מהנדס המועצה המקומית ראש פנה 11/03/2018 15:00
תיאור משרה מפורט ודרישות תפקיד מהנדס המועצה המקומית ראש פנה 11/03/2018 15:00
מכרז לתפקיד פקיד/ת גביה במועצה המקומית ראש פנה 18/03/2018 15:00
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת בחצי משרה במועצה המקומית ראש פנה 17/06/2018 15:00

נכסים

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
נספחים למכרז גלריה בבית וילקומיץ'5.201828.6.2018 14:00
מכרז להשכרת נכס מקרקעין בית קפה ליד הסינמטק4.201810/06/2018 14:00

כללי

שםמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 10/2018 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ברחבי המועצה המקומית ראש פנה10.20183.2.2018 15:00

טפסים רלוונטים​

בקשה להצטרף למאגר יועצים של המועצה

מידע נוסף

  1. ארכיון – מכרזים משנים קודמות
  2. רשימת קבלנים/ ספקים 
  3. התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה