*הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד, אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הנדסה

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
פניה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד בפרויקט "פיתוח שכונת האורנים "(דרומית)26/07/2019 15:00
מכרז/פומבי מס. 05/19 שיפוצי קיץ 2019 בבית הספר וילקומיץ05.201902/07/2019 12:00
פניה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד בפרויקט "כביש גישה דרך היקב –הרחבה ג  "26/07/2019 15:00
מכרז פומבי מס' 03/19 להקמת מגרש שחבק03.201905/03/2019 15:00
מכרז פומבי מס' 04/19 לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין בראש פנה04.201905/03/2019 15:00
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכנון מתחמי ספורט וקהילה בראש פנה01.201927/01/2019 15:00

כח אדם 

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז כח אדם לתפקיד רכז/ת פעילות מועדון גמלאים (מופ"ת)04/08/2019 15:00
מכרז כח אדם – גזבר למועצה המקומית ראש פנה04/08/2019 15:00
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת שירות פסיכולוגי28.7.2019 15:00
מכרז כוח אדם – עו"ס מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון30/06/2019 15:00
מכרז לתפקיד מנהל/ת יחידת נוער במועצה המקומית ראש פנה05/06/2019 15:00
מכרז כח אדם – מנהל/ת יחידת נוער ברשות המקומית19/05/2019 15:00
מכרז כח אדם – רכז/ת מעורבות חברתית, יזמות וקהילה14/04/2019 15:00
מכרז עובד/ת סוציאלי/ת - החלפה לחצי שנה24/02/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס למועצה המקומית ראש פנה27/01/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה תיאור משרה מפורט27/01/2019 15:00

נכסים

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה

כללי

שםמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
הצעת מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים14.7.2019 12:00
הזמנה להגיש הצעת מחיר למתן שירותי מיתוג, פרסום ודיגיטל20.6.2019 15:00
קול קורא להפקת יריד אומנים מקומי21.5.2019 15:00
הזמנה להגיש הצעת מחיר לבניית אתר לעסקים בראש פנה14.5.2019 15:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה מועצה מקומית ראש פנה24.2.2019 12:00
מכרז פומבי מס' 10/2018 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ברחבי המועצה המקומית ראש פנה10.20183.2.2019 15:00

צח"ר

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז  חוזה פומבי מס' 1/19 פיתוח משלים בנושא גינון, השקייה, סלילת כבישים, מדרכות, תשתיות לפארק חכם, מערכות מים, ביוב, תאורה, ניקוז, פיתוח נוף, גינון והשקייה01/201915.7.2019 15:00

טפסים רלוונטים​

בקשה להצטרף למאגר יועצים של המועצה

מידע נוסף

  1. ארכיון – מכרזים משנים קודמות
  2. רשימת קבלנים/ ספקים 
  3. התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה