*הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד, אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הנדסה

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 03/19 להקמת מגרש שחבק03.201405/03/2019 15:00
מכרז פומבי מס' 04/19 לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין בראש פנה04.201905/03/2019 15:00
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכנון מתחמי ספורט וקהילה בראש פנה01.201927/01/2019 15:00

כח אדם 

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז לתפקיד מנהל/ת יחידת נוער במועצה המקומית ראש פנה05/06/2019 15:00
מכרז כח אדם – מנהל/ת יחידת נוער ברשות המקומית19/05/2019 15:00
מכרז כח אדם – רכז/ת מעורבות חברתית, יזמות וקהילה14/04/2019 15:00
מכרז עובד/ת סוציאלי/ת - החלפה לחצי שנה24/02/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס למועצה המקומית ראש פנה27/01/2019 15:00
מכרז כח אדם - מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה תיאור משרה מפורט27/01/2019 15:00

נכסים

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה

כללי

שםמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
קול קורא להפקת יריד אומנים מקומי21.5.2019 15:00
הזמנה להגיש הצעת מחיר לבניית אתר לעסקים בראש פנה14.5.2019 15:00
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה מועצה מקומית ראש פנה24.2.2019 12:00
מכרז פומבי מס' 10/2018 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ברחבי המועצה המקומית ראש פנה10.20183.2.2019 15:00

טפסים רלוונטים​

בקשה להצטרף למאגר יועצים של המועצה

מידע נוסף

  1. ארכיון – מכרזים משנים קודמות
  2. רשימת קבלנים/ ספקים 
  3. התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה