חברי מליאת המועצה

מר רסקי אביהוד – ראש המועצה
מר אילת עודד – חבר מועצה
מר בן שימול גדי – חבר מועצה
מר ברנזון אהרון – חבר מועצה
מר ילוז עמיר – חבר מועצה
מר כרמלי יואב – חבר מועצה
מר קאלו גל – חבר מועצה

ישיבות

ישיבות מן המניין
ישיבות שלא מן המניין
על סדר היום – ארכיון

על סדר היום

הזמנה לישיבת מועצה מן המנין 30.7.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המנין 12.12.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המנין 4.12.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המנין 25.7.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המנין 18.6.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המנין 21.6.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המנין 12.6.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המנין 8.6.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המנין 22.5.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המנין 22.3.2017

תאריכי ישיבות מועצה לשנת 2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המנין 6.3.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המנין 9.2.2017

פרוטוקולים – לשנת 2017

מספר ישיבהתאריךפרוטוקול ישיבהנספח לפרוטוקול
9.201730/07/2017פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 30.7.2017
8.201725/07/2017פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 25.7.2017
7.201702/07/2017פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 2.7.2017
6.201721/06/2017ישיבת מועצה שלא מן המנין 21.6.2017
5.201718/06/2017פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 18.6.2017
4.201722/03/2017פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 4.2017
3.201706/03/2017פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 3.2017
2.201709/02/2017פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 2.2017
1.201730/01/2017פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 1.2017