בטקס מרגש, בנוכחות נציגי המשפחות השכולות, חטיבת אלכסנדרוני והמועצה המקומית ראש פנה, נחנכה אנדרטת ההנצחה ללוחמי החטיבה אשר נפלו במהלך ההפגזות על ראש פנה במלחמת ששת הימים.
ביום ההפגזות נהרגו שמונה מחיילי החטיבה – סיפור שנעלם מדפי עיתונות התקופה ומהזכרון.
לפני כשנה, עם ציון 50 שנה למלחמת ששת הימים, שב ועלה הזכרון. בשיתוף פעולה של מתנדבים בקהילה והמועצה הועמדה אדרטת הזכרון, המנציחה את הסיפור למען הדורות הבאים.

חנוכת אנדרטה לחללי חטיבת אלכסנדרוני חנוכת אנדרטה לחללי חטיבת אלכסנדרוני חנוכת אנדרטה לחללי חטיבת אלכסנדרוני חנוכת אנדרטה לחללי חטיבת אלכסנדרוני