שכונת האורנים עומדת כיום לקראת יציאה למכרז לביצוע השלמה של מכלול תוכניות הפיתוח והגמר.

מהנדס המועצה, רונן פלג, קיים מספר פגישות עם נציגי רמ“י (רשות מקרקעי ישראל), האחרונה בהן בתאריך 4.10.2018.
בפגישה זו הוצגו בפניו התוכניות הסופיות הכוללות, בין היתר: גינון, ביוב, מים, כבישים, מדרכות, צמתים, שצ“פים (שטחים ציבוריים פתוחים) ועוד…

התוכניות הסופיות, אשר הוכנו על ידי צוות התכנון מטעם רמ“י, הוגשו למועצה לבדיקה  על ידי המהנדס וצוותו ולאישור.

בסיום תהליך זה נוכל לצאת למכרז, כאשר הסיכום עם רמ“י כולל העברת העלויות הכספיות, על פי המכרז, בתוספת 10%, למועצה לביצוע הפיתוח.

מתן האישור לרמ“י לשווק את יתרת המגרשים בשכונת האורנים, על פי התקנות שלהם, שחרר סכום של 1,100,000 ₪, שהיו מעוכבים עד כה, עבור מעגל התנועה העליון ברחוב דוד שו“ב. בימים אלו נסגר המכרז, והצפי הוא שבשבועות הקרובים, עם ההכרזה על הקבלן הזוכה, נוכל לצאת לביצוע.