ברוכים המבקרים באתר אם מושבות הגליל, כאורחים וכתושבים. היה יכול להיות מעניין מאוד לראות את תגובת המייסדים אלו שירדו מצפת בשנת 1878 ואלו שעלו מרומניה בשנת 1882 בחדוות חלוצים, חדורי אמונה בזכותנו מוטי חטיאל ראש המועצהלחיות על אדמת הארץ, ואמון בכוחם להפוך מאנשי עסקים ומתלמידי חכמים לחקלאים. אנשי הקהילה שלנו מהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל, החל מילדי הדור השישי, וכלה בעולים זה מקרוב הגיעו. במושבה חיים אנשים העוסקים במגוון מקצועות, ובאזור התעשייה צ.ח.ר המשותף לנו וליישובים נוספים, מייצרים בטון וגם שבבים חכמים. עמודי התווך של כלכלתנו הם החקלאות והתיירות – והשילוב בין שניהם. בראש סדר העדיפויות הציבורי עומד חינוך ילדינו, בכלל זה בית החינוך וילקומיץ' ללימודי שדה וקהילה, ראשון בתי הספר העבריים בגליל (1885), המרכז הקהילתי והספריה שלנו, אשר משרתים גם יישובים סמוכים.

בזיכרונותיו הסביר דוד שו"ב, מנהיגם של מייסדי ראש פנה, מדוע בחר את המקום:

"שלושה מעינות-מים חיים יוצאים בנחל שבין הכפר לבין הר כנען, והם משקים את הגנות והפרדסים שבוואדי. בבחירתי ויתרתי על מעלות אחדות שאין במקום, כמו חיבור דרכים עם ערי החוף, והאבנים הטעונות סיקול. אמרתי בליבי – חסרונות אלה יכולים להיעשות במשך הזמן בידי אדם, בעוד אשר מים טובים ואוויר טוב קשה לברוא במקום בו אינם."
(1880)

לא צריך להוסיף אף מילה לדעתנו. זה המקום שבחרנו, קבלנו מתנות רבות מהטבע, נשאר לנו להשלים את המעלות החסרות, ולשמוח בבחירת המייסדים.

מוטי חטיאל
ראש המועצה המקומית
ראש פנה