הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה מקומית ראש פנה

שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותה של מועצה מקומית ראש פנה  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

  • אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:

    • רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי שם המבנה שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית X מרכז מבנה

 

 

Y מרכז מבנה

 

 

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית

 

 

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) מועד ההנגשה

 

 

1 אולם ספורט דרך הרהט- ראש פינה   251058

 

763668 בית ספר, חוגים, מופעים כלל יישוביים קיים :חניית נכים 1 דרך נגישה, שירותי נכים

נדרש: חניה רכב גבוה

לא נדרש

 

בעלות מפעילה יונגש עד 03/2023
2 בית כנסת שכונת הזיתים רחוב הרימונים   251235

 

763286

 

בית מדרש נדרש: חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים במידת הצורך יופנה לבית כנסת נגיש בעלות ומפעילה יונגש עד

03/2026

3 בית מר הראשונים ראש פינה 3 250324 763975 תצוגה אתר השימור קיים: כניסה נגישה, שירותי נכים, דרך נגישה, שירותי נכים – במבנה בית הפקידות הסמוך

המבנה הינו מבנה לשימור

לא נדרש

 

מפעילה נגיש

 

4 בריכת שחייה

 

הברושים – ראש פינה 3 250966 763740 בריכת שחיה, ספורט קיים : חניית נכים 1, שירותי נכים.

נדרש : חנייה לרכב גבוה, דרך נגישה.

פרסום באתר האינטרנט על הסדרי נגישות בכלל המקומות במושבה. בעלות ומפעיל יונגש עד 03/2024
5 מקווה

 

מעלה גיא אוני- ראש פינה   251187 763783 מקווה טהרה קיים – דרך נגישה, כניסה נגישה, שירותי נכים

נדרש חניית נכים

לא נדרש- קיימים מקומות חניה הפנויים בשעות פעילות המקווה בעלות יונגש עד 03/2026
6 בית היקב מ.ת

 

דרך היקב- ראש פינה 1

 

250837 763859 מועדון גיל הזהב קיים : דרך נגישה, כניסה נגישה, שירותי נכים

נדרש: חניית נכים

לא נדרש- קיימת חניית נכים בחניון ממול, עד להסדרת חניית הנכים בעלות ומפעיל יונגש עד 03/2023
7 בית היקב מ.א

 

דרך היקב – ראש פינה 1 250273 763859 חדר כושר קיים : דרך נגישה

נדרש: שירותי נכים, חניית נכים

לא נדרש- קיימים שירותים מונגשים במפלס התחתון וכן חניית נכים כרגע בביצוע בעלות ומפעיל יונגש עד 03/2025
8 בית היקב מ.ע דרך היקב – ראש פינה 1 250273 763859 בית המוסיקה קיים : דרך נגישה

נדרש: שירותי נכים, חניית נכים, מעלית/מעלון

לא נדרש- קיימים שירותים מונגשים במפלס התחתון וכן חניית נכים כרגע בביצוע בעלות יונגש עד 03/2026
9 מבנה המועצה מ.ת

 

מעלה גיא אוני – ראש פינה 15

 

251222 763791 מקלט, חמ"ל בקומת המרתף קיים מקלט וחמ"ל, אין חדרי קבלת קהל ונותני שירות לא נדרש- אין קבלת קהל בקומה זו בעלות ומפעיל נגיש
10 מבנה המועצה מ.ע

 

מעלה גיא אוני- ראש פינה 15 251222 763791 משרדי מועצה קיים חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים לא נדרש בעלות ומפעיל נגיש
11 בית העם סינמטק

 

דוד שוב – ראש פינה 38 250644 763749 סינמטק- סרטים קיים חניית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה

נדרש – חניה 1

לא נדרש בעלות ומפעיל יונגש עד 03/2024
12 בית הכנסת אלי כהן גברים מ.ת

 

הברושים – ראש פינה   251142 763749 בית כנסת קיים : שירותי נכים יש להנגיש פתח נדרש: חניית נכים, דרך נגישה, במידת הצורך יופנה למבנה מונגש קרוב בעלות יונגש עד 03/2026
13 בית הכנסת אלי כהן נשים מ.ע

 

הברושים – ראש פינה   251142 763996 בית כנסת קיים : דרך גישה נגישה

נדרש: שירותי נכים במפלס זה או לחלופין הסדרת דרך למפלס תחתון

לא נדרש- יונגשו שירותים במפלס תחתון בעלות יונגש עד 03/2026
14 בית הכנסת עתיק – כניסה צפונית גברים

 

הנדיב – ראש פינה   2510251 763996 בית כנסת מבנה לשימור- לא קיימים שירותים

קיימת חניה בחניון של אתר השחזור

מבנה לשימור- ככל ותידרש תבוצע כניסה נגישה בעלות יונגש עד 3/2025

 

14 בית פיק"א

 

הראשונים – ראש פינה 7 763960 763996 חיזיון אור קולי/גלריה קיימת חניה בחניון של אתר השחזור

שירותי נכים , דרך נגישה

מבנה לשימור- בתוך אתר לשימור בעלות נגיש
15 בית פיק"א- מפלס תחתון הראשונים- ראש פינה 7 763960 763960 מרכז צעירים מבנה לשימור –

קיימת חניה בחניון של אתר השחזור למבנה אין שירותים

נדרש- דרך נגישה,

במידת הצורך הפעילות תועבר למבנה נגיש בסמיכות בעלות ומפעיל יונגש עד 03/2025
16 בית פיק"א שירותים חיצוניים הראשונים- ראש פינה 7 763960 763960 שירותים ציבוריים מבנה לשימור –

קיימת חניה בחניון של אתר השחזור

נדרש דרך נגישה, מעלון

באתר השחזור-   אזור שימור קיימים שירותים בבית פיק"א בעלות יונגש עד 03/2026
17 מבנה רב תכליתי מפלס עליון

 

בית העם – ראש פינה 5 250920 763960 אולם קיים: שירותי נכים, כניסה נגישה

נדרש: הסדרת דרך נגישה וחניית נכים

לא נדרש בעלות יונגש עד 03/2023
18 מבנה רב תכליתי מפלס תחתון בית העם- ראש פינה 5 250920 763762 בית הנוער קיים: חניית נכים, דרך נגישה, כניה נגישה, חניית נכים לא נדרש בעלות נגיש
19 מתנ"ס

 

דרך הרהט- ראש פינה 3 250920 763762 מתנ"ס קיים: שירותי נכים, דרך נגישה

נדרש: חניית נכים

במידת הצורך שימוש בשירותי רב תכליתי הסמוך בעלות יונגש עד 03/2024
20 ספריה

 

דרך הרהט- ראש פינה 3 250893 763762 ספריה קיים : חניית נכים, דרך נגישה, כניסה נגישה

נדרש : שירותי נכים

במידת הצורך שימוש בשירותי רב תכליתי הסמוך בעלות יונגש עד 03/2023
21 סטודיו למחול

 

דרך הרהט- ראש פינה 3 250893 763762 חדר מחול קיים : חניית נכים, דרך נגישה

לא קיימים שירותים בחלל

במידת הצורך שימוש בשירותי רב תכליתי הסמוך בעלות נגיש
22 בית כנסת ספרדי החלוצים ראש פינה   250912 763305 בית כנסת קיים: שירותי נכים, דרך נגישה

לא קיימות חניות- אזור אתר השחזור, אזור שימור

לא נדרש בעלות נגיש
23 ה"אכסניה" החלוצים 26 250484 763925 גלריה מבנה לשימור באתר השימור

נדרש: חניית נכים, דרך נגישה

לא נדרש בעלות ומפעיל יונגש עד 03/2026
24 מקלט ציבורי החלוצים – ראש פינה   250457 763941 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
25 מקלט ציבורי דוד שוב- ראש פינה   250954 763477 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
26 מקלט ציבורי הברושים – ראש פינה   251113 763674 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
27 מקלט ציבורי פטר פביאן   251379 763426 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
28 מקלט ציבורי התאנה – ראש פינה   251185 763428 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
29 מקלט ציבורי משעול הזיתים- ראש פינה   251145 763255 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
30 מקלט ציבורי השיטה- ראש פינה   251424 764065 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
31 מקלט ציבורי הרדוף – ראש פינה   251471 764072 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
32 מקלט ציבורי השזיף- ראש פינה   251156 764070 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
33 מקלט ציבורי האפרסק- ראש פינה   251113 764239 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
34 מקלט ציבורי האפרסק- ראש פינה   251316 764215 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
35 מקלט ציבורי דוד שוב- ראש פינה   251190 763382 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
36 מקלט ציבורי הרקפת- ראש פינה   250797 763762 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
37 מקלט ציבורי הבוסתנים – ראש פינה   250625 764058 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
38 מקלט ציבורי האירוס- ראש פינה   250329 764311 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
38 מקלט ציבורי הרקפת- ראש פינה   250467 764306 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
39 מקלט ציבורי הרקפת – ראש פינה   250496 764296 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
40 מקלט ציבורי הכלנית- ראש פינה   250510 764272 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
41 מקלט ציבורי התורמוס- ראש פינה   250515 764482 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
42 מקלט ציבורי התורמוס- ראש פינה   250530 764447 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
43 מקלט ציבורי התורמוס- ראש פינה   250655 7649737 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
44 מקלט ציבורי התורמוס- ראש פינה   250708 764351 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
45 מקלט ציבורי התורמוס – ראש פינה   250738 764309 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
46 מקלט ציבורי התורמוס – ראש פינה   250790 764274 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
47 מקלט ציבורי הרקפת – ראש פינה   250561 764214 חירום מקלט תת קרקעי לא נדרש בעלות תקין(*)"
  • רשימת מקומות שאינם בניין:

מס' סידורי שם המקום שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית X מרכז מקום

 

 

Y מרכז מקום

 

 

סוג המקום שאינו בניין

 

 

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית

 

 

מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) מועד ההנגשה

 

 

1 גן הברון כניסה מרחוב החלוצים החלוצים ראש פינה   250326 764007 גן ציבורי קיים :חניית נכים בחניות אתר השחזור

נדרש : דרך נגישה

גן לשימור- בתוך אתר השימור לא נדרש בעלות יונגש עד 03/2025

 

2 גן הברון כניסה מאתר השחזור החלוצים – ראש פינה   250326 764007 גן ציבורי לא נגיש- כניסה אינה נגישה מדרגות גן לשימור- בתוך אתר השימור לא נדרש בעלות יונגש עד 03/2026
3 גן יעקב דרך הטחנה – ראש פינה   251047 763431 גן ציבורי נדרש : דרך נגישה הסדרי נגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוני בעלות יונגש עד 03/2024

השלמת 2023 פיתוח השכונה

4 גן משחקים הרחבה א' השיטה – ראש פינה   251373 763959 גן ציבורי נדרש: דרך נגישה הסדרי נגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוני בעלות יונגש עד 03/2024

 

5 גן משחקים הרחבה ב' הברוש- ראש פינה   251098 764027 גן ציבורי נדרש: דרך נגישה הסדרי נגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוני בעלות יונגש עד 03/2024
6 גן משחקים הרחבה ג' התורמוס- ראש פינה   250452 764514 גן ציבורי נדרש: דרך נגישה הסדרי נגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוני בעלות יונגש עד 03/2024
7 גן משחקים רחוב האירוס האירוס- ראש פינה   250461 764046 גן ציבורי נדרש: דרך נגישה הסדרי נגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוני בעלות יונגש עד 03/2026

 

8 גן ציבורי הרחבה ד' הורד- ראש פינה   251056 763382 גן ציבורי נדרש: דרך נגישה הסדרי נגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוני בעלות יונגש עד 03/2026

 

9 גן ציבורי שכונת האורנים החרוב- ראש פינה   250830 762613 גן ציבורי קיים : דרך נגישה הסדרי נגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוני בעלות יונגש עד 03/2024
10 גן ציבורי – גן גולדשטיין הברוש- ראש פינה   251061 763865 גן ציבורי נדרש: דרך נגישה, מתקן נגיש הסדרי נגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוני בעלות יונגש עד 03/2023

 

מקלטים: בעמודה השמאלית בטבלת המבנים יש לרשום הביטוי "תקין(*)" ולהוסיף את ההערה:

(*) : זהו מקלט  קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 1.5 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.

 

  • אני, מוטי חטיאל ראש המועצה המקומית ראש פנה מצהיר בזאת כי המועצה המקומית ראש פנה הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן התשפ"ג (31 במארס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב  בסכום של 250,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

כ"ה אדר ב' תשפ"ב ( 28 במארס 2022)                                                         מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית ראש פנה

(חמ 6366-3)

 

א. "זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של 25% מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת, תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים: מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.

 

[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.