הודעה בדבר מקומות ציבוריים במועצה מקומית ראש פינה שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות

במהלך השנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023)

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998

 

בתוקף סמכותה של עיריית/המועצה המקומית לפי סעיף 19ט(ג1א)(3)  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

  • אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' בפרק ה'1 לחוק והושלמה בהם חובת ההנגשה בתקופה של שנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023). רשימה זו כוללת 25% לפחות מהמקומות שנכללו בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק:
    • רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי שם המבנה שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית X מרכז מבנה

 

 

Y מרכז מבנה

 

 

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)
1 אולם ספורט דרך הרהט ראש פינה   251058 763668 בית ספר, חוגים, מופעים כלל יישובים חניה רכב גבוה בעלות מפעילה
2 בית היקב מ.ת דרך היקב ראש פינה 1 250837 763859 מועדן גיל הזהב חניית נכים בעלות ומפעיל
3 מבנה רב תכליתי מפלס עליון בית העם – ראש פינה 5 250920 763960 אולם דרך נגישה וחניית נכים בעלות
4 ספריה דרך הרהט – ראש פינה 3 250893 763762 ספריה חניית נכים, דרך נגישה, כניסה נגישה. בעלות
  • רשימת מקומות שאינם בניין:

מס' סידורי שם המקום שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית X מרכז מקום

 

 

Y מרכז מקום

 

 

סוג המקום שאינו בניין

 

 

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)
1 גן ציבורי – גן גולדשטיין הברוש ראש פינה   251061 763865 גן  ציבורי נגיש בעלות הנכס
  • אני, מוטי חטיאל, ראש מועצה מקומית ראש פינה מצהיר בזאת לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק, כי לצורך ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% נוספים מהמקומות המופיעים בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרס 2024) הקצתה המועצה המקומית ראש פינה תקציב  בסכום של250,000 ₪ שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

 

ה' בניסן התשפ"ג (27 במרס 2023)                                                                      מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית ראש פינה

 

(חמ   3-6366)

[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.