הנדון: הארכת מועד הגשה ל מכרז 01/21 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור לביצוע שלב ג' עבודות גמר ופיתוח מבואה אתר השחזור ר"פ

המועצה המקומית ראש פינה מבקשת להפנות תשומת לבם של כל המשתתפים במכרז המפורט לעיל, כי הוחלט להאריך את מועד האחרון להגשת הצעות ליום 11.3.21 בשעה 14:00.

אין שינוי  בתוקף הערבות הבנקאית .

 

בברכה,

לנה מושקוביץ ,

אחראית מכרזים