לכבוד,

המשתתפים במכרז פומבי 07/23

הנדון: הבהרות למכרז 07/23 – השכרת נכס מקרקעין בית קפה געוני

 

מס"ד נוסח השאלה תשובת המועצה
1 לא קיים בחוברת או בהסכם תשריט המקום מצורף תצלום אווירי.
2 מה שטח הנכס לחוב בארנונה? 129.62 מ"ר על פי מדידה בפועל עבור המבנה הבנוי.
3 מה החיוב ארנונה על הרחבה בחוץ?

 

בהתאם להוראות החוק לפי שימוש בפועל.
4 מה הגרייס שמקבל השוכר לטובת שיפוץ?..

 

חודשיים.
5 תקופת השכירות – סעיף 7 מצוין עד 5 שנים, סעיף 9 מצוין 9 שנים.

-הצעה לתקופת השכירות – שלוש שנים ראשונות במחיר שנסגר בחוזה.

אופציה 1- מימוש האופציה לעוד 3 שנים ותוספת של 10 אחוז ( סהכ 6)

אופציה 2 – מימוש האופציה לעוד 3 שנים ותוספת של 10 אחוז  (סהכ 9)

 

סעיף 9 מתוקן כדלקמן: "הוראות הסכם זה יחולו בתקופת השכירות הנוספות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה."
6 נדרש להוסיף – במידה והשוכר יחליט למכור את המקום משיקול כלכלי (הפסדים וכו…), תהייה לו האופציה להכניס מישהו במקומו , שיוסכם על המועצה.

 

לא מקובל
7 סעיף 48 להסכם -בטחונות, הסכום גבוהה בהרבה מהמקובל בשוק, נהוג סכום של  3 חודשי שכירות.

 

הערבות תתוקן לסכום של 4 חודשי שכירות.
8 סעיף 29 להסכם – נדרש תיקון , במידה וקלקול או פגם שנוצר יהווה נזק לתפקוד העסק , על המועצה לתקן או להגיש אישור ובתוך זמן סביר בהתאם לגודל הפגם עד 3 ימים.

 

לא מקובל .
9 סעיף 28 להסכם – למה הכוונה כח עליון?.. מלחמה, סכסוך מזוין, פעולות טרור, פלישה, מלחמת אזרחים, שטפון, רעידת אדמה, אש, התפוצצות, חרם, מעשה אלוהים, כל מעשה בלתי צפוי שלא היה המציע יכול לחזות מראש בעת כריתת ההסכם ואפידמיה
10 סעיף 23 להסכם – התחייבות השוכר לא להציב רמקולים  או כל ציוד אחר המשמש להשמעת מוזיקה – לא מסתדר עם הרעיון בכלל ובפרט ליצור נגינה קהילתית והופעות.

 

מקובל.

השוכר יהיה רשאי להציב רמקולים בתיאום עם המועצה, מובהר כי על השוכר לפעול בהתאם להוראות החוק.

11 סעיף 27 להסכם – איפה ממוקמים פחי האשפה והקרטונייה?

 

פח אשפה ימוקם בפינת האשפה הקיימת בכניסה לשביל.

קרטוניה ממוקמת בצמוד לסופר וכן יש קרטוניה נוספת במרחק הליכה.

12 סעיף 30 להסכם – עניין השיפוץ שנעשה בנכס ומצב הנכס לרבות:

מצב החשמל בנכס.

תקינות האינסטלציה.

תקינות המזגנים.

מה לחץ המים בנכס.

 

הדגש בשיפוץ היה על תיקון המבנה לרבות חלונות, צביעה וכדומה, ריצוף החצר הקדמית, תיקון הגג ותיקון חדר השירותים לרבות התשתיות בחדר שירותים.

מצב החשמל בנכס- תקין

תקינות האינסטלציה – עבר שיפוץ

תקינות המזגנים- מזגנים חדשים

מה לחץ המים בנכס- לא ידוע

 

13 להוסיף להסכם, המשכיר מעביר נכס תקין מבחינת תשתיות (מים, ביוב וחשמל), המועצה תדאג להתאימם להפעלת בית קפה/מסעדה ו/או לשאת בעליות במידה ויהיו כאלו.

 

לא מקובל
14 סעיף 32 להסכם – נגישות, האם ניתן לעשות שימוש בשירותי הסנימטק – לנכה עם כסא גלגלים?

 

כרגע אין שירותים נגישים
15 סעיף 32 להסכם – בטיחות, התקנת מערכות לכיבוי אש, רכזת אש  וספרינקלים, מי נושא בעלויות?

 

ככל שידרש, המועצה תשא בעלות התקנת ספרינקלים.
16 מכיוון שהמבנה לשימור , האם במסגרת השיפוץ יש אישור להתקנת מנדף?

 

יש לפנות למועצה בצירוף תוכניות רלוונטיות ופירוט על המנדף
17 סעיף 40 להסכם – מה הכוונה אישור והיתר להפעלה בשישי שבת אין הנחיות מיוחדות
18 סעיף 42 להסכם – ניתן לשנות לתשלום דמי שכירות חודש בחודשו?

 

מקובל.
19 סעיף 10 להסכם – ביטול הסכם בהודעה מראש של 60 ימים, הודעה בכתב מהשוכר למשכיר.

 

הסעיף יתוקן כך שתוסף האפשרות לביטול ההסכם בהודעה מראש ובכתב מהשוכר למשכיר, של 3 חודשים.

 

20 סגירת חורף – אלומנים לא מתאים למבנה עתיק, אפשר מחומרים המשתלבים עם המבנה?

סגירת חורף – ניתן לבצע סגירה ברחבה הצפונית? לצורך שת"פ ואירועים קהילתיים?

-יש להגיש תוכנית מסודרת לאישור המועצה .

-כן, בהתאם להוראות תב"ע סגירת חורף.

21 האם יש הקצאה של חניות לנכס? אין
22 האם יש חניית נכים? אין
23 האם המזנון בסינמטק ישאר פתוח? אין למועצה כל שליטה וידיעה על פעילות הסינמטק.
24 מה ימכור המזנון בסינמטק? אין למועצה כל שליטה וידיעה על פעילות הסינמטק.
25 מה נדרש כדי לאשר פתיחה בשבת? אין דרישה מיוחדת.
26 האם המועצה מתכוונת לפתח/לשקם את רחבת הדשא האחורית. בשלב זה לא.
27 מה הדרישות לסגירת חורף? והאם יהיה אישור יש אפשרות לסגירה בהתאם לכללים לסגירת חורף, יש לפנות בדרישה שכזו למועצה.
28 האם מותרת ישיבה בחוץ? מותרת ישיבה בחוץ.
29 מה מספר מקומות ישיבה לפי תאי שירותים? קבוע בהוראות החוק.
30 מי אחראי להנגשה? השוכר.
31 בסעיף 23 נאמר שלא ניתן יהיה להציב רמקולים מחוץ לנכס . לא נשמע הגיוני ככ…מוסיקה והגברה נדרשים לעבודה השוטפת

וכמובן לאירועים שיערכו במקו

ראה תשובה בסעיף 10
32 האם יש אפשרות לתקופת גרייס ראה תשובה בסעיף 4.
33 מה הגדרת השטח האחורי\ החצר מאורי הנכס שליד חדר המוסיקה העתידי?

 

 

אינו רלוונטי למכרז.
34 תוכלו לדייק במונח " מטבח קר "? רישיון מזנון\פלאפל\בורקס\ פיצריה\ בית קפה?

 

קבוע בהוראות החוק.
35 במה מתבטא שיתוף הפעולה עם הרשויות?

 

קביעת פעילויות חודשיות תוך עבודה מול בעלי תפקידים רלוונטים כגון – רכזת נוער, רכזת וותיקים
36 האם תהיה תמיכה כלשהי? השתתפות בהוצאות? מימון? שימוש בשרותי שייוק/פירסום/ גרפיקה?

 

לא.
37 מה טיב היחסים מול המועצה ומול מי הכל מתנהל?

 

התנהלות תהיה מול בעלי תפקידים שיוגדרו מראש, טיב היחסים הוא תיאום כאשר המפעל מתבקש להקצות מסגרות זמן בהן נערכים מפגשים קהילתים.
38 חוברת המכרז – עמוד 16 סעיף 1 סעיף קטן 1.1 – לא צורף לחוברת המכרז, נספח א',  תשריט של הנכס. מצורף תצלום אווירי.
39 תשריט לא צורף גם להסכם. מצורף תצלום אווירי.
40 בחוברת המכרז מצוין "4 חדרים, מטבח…" בהסכם מצוין "3 חללים, מטבח…" – מה שטח הנכס? 4 חדרים מתוכם מטבח
41 מה שטח הנכס לחוב בארנונה? ראה תשובה בסעיף 2
42 מה החיוב ארנונה על הרחבה בחוץ? ראה תשובה בסעיף 3.
43 סעיף 6 להסכם – האם ניתן זמן לשיפוץ והכנת בכנכס לשימוש? לא
44 תקופת השכירות – סעיף 7 מצוין עד 5 שנים, סעיף 9 מצוין 9 שנים.

 

ראה תשובה בסעיף 5
45 סעיף 11 להסכם– מה זכויות הבניה במקום? איפה ניתן למקם?

 

מדובר במבנה לשימור, לא יאושרו הרחבות, ככל ומדובר בסגירת חורף ראו התייחסות.
46  סעיף 23 להסכם – האם ניתן לשנות התקנת רמקולים בחוץ למוזיקת רקע/אוירה ובהופעות של אמנים?

 

ראה תשובה בסעיף 10
47 סעיף 27 להסכם– איפה ממוקמים פחי האשפה והקרטונייה? ראה תשובה בסעיף 11
48 סעיף 29 להסכם– להוסיף, התיקון ע"י המשכיר יבוצע תוך זמן סביר וכל עוד לא קיימת פגיעה בהתנהלות העסק, במידה והמשכיר לא יפעל לתיקון השוכר יבצע את התיון ויקזז את סכום התיקון מדמי השכירות, בפוף להצגת חשבונית. לא מקובל

 

 

49 סעיף 30 להסכם – בסיור מציעים לא היו תשובות לעניין השיפוץ שנעשה בנכס ומצב הנכס לרבות:

1.1    מצב החשמל בנכס.

1.2    תקינות האינסטלציה.

1.3    תקינות המזגנים.

1.4    מה לחץ המים בנכס.

ראה תשובה בסעיף 12
50 להוסיף להסכם, המשכיר מעביר נכס תקין מבחינת תשתיות (מים, ביוב וחשמל), המועצה תדאג להתאימם להפעלת בית קפה/מסעדה ו/או לשאת בעליות במידה ויהיו כאלו. ראה תשובה בסעיף 13
51 סעיף 32 להסכם– נגישות, לאור העובדה שמדובר במבנה לשימור\ לא ניתן לבצע התאמה של המבנה לכסא גלגלים, לרבות שירותים. יש לפעול בהתאם להוראות החוק.
52 האם ניתן לעשות שימוש בשירותי הסנימטק – לנכה עם כסא גלגלים? ראה תשובה בסעיף 14
53 סעיף 32 להסכם – בטיחות, התקנת מערכות לכיבוי אש, רכזת אש  וספרינקלים, מי נושא בעלויות? ראה תשובה בסעיף 15
54 סעיף 34 להסכם – מה דורשת המועצה לשיפוץ? אין דרישה מטעם המועצה לשיפוץ.
55 האם במסגרת השיפוץ יש אישור להתקנת מנדף? ראה תשובה בסעיף 16
56 סעיף 40 להסכם– מה הכוונה אישור והיתר להפעלה בשישי שבת? ראה תשובה בסעיף 17
57 סעיף 42 להסכם – ניתן לשנות לתשלום דמי שכירות חודש בחודשו? ראה תשובה בסעיף 18
58 סעיף 43 להסכם – העלייה המקובלת בשוק השכירות הינה בין 5%. לא מקובל, התזוזתיות השתנתה ואין עוד יציבות עליית כבעבר
59 סעיף 48 להסכם -בטחונות, הסכום גבוהה בהרבה מהמקובל בשוק, נהוג סכום של  3 חודשי שכירות. ראה תשובה בסעיף 4
60 סעיף ביטול הסכם בהודעה מראש של 60 ימים, הודעה בכתב מהשוכר למשכיר. ראה תשובה בסעיף 19
61 סגירת חורף – אלומנים לא מתאים למבנה עתיק, אפשר מחומרים המשתלבים עם המבנה?

 

ראה תשובה בסעיף 20
62 סגירת חורף– ניתן לבצע סגירה ברחבה הצפונית? לצורך שת"פ ואירועים קהילתיים? ראה תשובה בסעיף 20
63 האם יש הקצאה של חניות לנכס?

 

ראה תשובה בסעיף 21
64 האם יש חניית נכים? ראה תשובה בסעיף 22
65 מה המועד תוקף ערבות הגשה? 20.9.23
66 האם ניתן לבצע העברה בנקאית במקום להגיש ערבות מכרז? יש אפשרות להעביר שיק בנקאי באותו הסכום שקבוע במסמכי המכרז