המועצה המקומית ראש פנה ממשיכה גם השנה בהענקת מלגות לסטודנטים וסטודנטיות בני ראש פנה על מנת לסייע להם במימון לימודיהם האקדמיים.

יכולים להגיש בקשה למלגה, סטודנטים/ות העונים לקריטריונים שלהלן:

  1. רישום בתעודת הזהות ובמרשם האוכלוסין של הסטודנט/ית ולפחות אחד מההורים כתושב/ת ראש פנה לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות. מגורים במושבה (תשלום ארנונה) ו/או מגורי לפחות אחד מההורים (תשלום ארנונה) במושבה במשך שלוש שנים לפחות.
  2. לימודים באוניברסיטאות או במכללות מוכרות, תכנית לימודים מלאה לתואר אקדמי ראשון, או לתואר הנדסאי, או בתכנית לימודים של שנתיים לפחות לתעודה בהיקף שעות דומה.
  3. סטודנטים/ות עד גיל 40 (כולל).
  4. מינימום היקף שעות לימוד שבועיות – 14.

 בקשה למלגה ניתן להגיש, לכל היותר, במהלך 3 שנות הלימוד של תוכנית הלימודים.

 טפסים להגשת בקשות ניתן למלא באתר האינטרנט של המושבה בכתובת: www.rosh-pinna.muni.il מידע לציבור – טפסים.

שימו לב! זהו טופס מקוון.

את המסמכים הנדרשים יש להעלות לטופס המקוון במקום המיועד לכך.

בקשה למלגת סטודנטים ניתן להגיש עד לתאריך 30.6.2019

לא ניתן יהיה להגיש בקשות לאחר מועד זה

האחריות לקבל מתמי אישור על קליטת טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים היא על הסטודנט/ית הנרשם/מת.

טקס חלוקת מלגות הסטודנטים, לסטודנטים/ות שיימצאו זכאים/ות לכך, יתקיים ביום חמישי, כ"א אב,  22.8.2019 – הודעה מפורטת תצא לסטודנטים/ות הזכאים/ות בהמשך.

המלגות יחולקו במעמד הטקס בלבד לסטודנט/ית באופן אישי.