להורים שלום.

מועצה מקומית ראש פנה מברכת אתכם עם תחילתו של תהליך הרישום לשנת הלימודים הבאה.

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א

יחל ביום שני, 27 בינואר 2020,  א' בשבט התש"ף, 

ויימשך עד יום ראשון, 16 בפברואר 2020, כ"א בשבט התש"ף.

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט להלן:

  • גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג – 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

שלב חינוךמתאריך עבריעד תאריך עברימתאריך לועזיעד תאריך לועזי
כתה אכ"ט בטבת התשע"ד ט' בטבת התשע"ה 1 בינואר 201431 בדצמבר 2014
גיל 5י' בטבת התשע"ה י"ט בטבת התשע"ו 1 בינואר 201531 בדצמבר 2015
גיל 4כ' בטבת התשע"וב' בטבת התשע"ז 1 בינואר 201631 בדצמבר 2016
גיל 3ג' בטבת התשע"זי"ג בטבת התשע"ח 1 בינואר 201731 בדצמבר 2017

 

  • חריגי גיל רך :

לתשומת לבכם, על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3.

לאור האמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל).

  • ביצוע הרישום:

    • כתות א' – בבית הספר
    • גני ילדים – בקישור להלן:  טופס רישום לגני הילדים
      (שימו לב – מתן אמצעי תשלום הינו חלק בלתי נפרד מתהליך הרישום, אולם לא ייגבה כל סכום לפני שתצא הודעה מסודרת לתשלום ולפני ספטמבר 2020)

לשאלות ולבירורים ניתן לפנות אל מחלקת החינוך בשעות פעילות המועצה.