י"ח תשרי ה'תשפ"ד

03/10/2023

הודעה בדבר הצבעת אנשים המוגבלים בניידות בראש פנה

שם הרשות המקומית ראש פינה

מועד הבחירות: יום שלישי, ט"ז חשוון ה'תשפ"ד, 31.10.2023.

שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 07:00 בבוקר עד 22:00 בלילה.

 1. אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות מקומית ראש פינה,  רשאי להצביע בקלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות כלהלן:
  מספר קלפי: 10
  מקום הקלפי: מרכז קהילתי ראש פנה
  מען הקלפי: מעלה גיא אוני
 2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:
  •  מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.
 3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
 4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

  הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

  "אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

 

שלום לטמן  מנהל הבחירות ראש פינה