אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית ראש פנה, רשאי להצביע  בקלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:

 

שם ישוב בחירות סמל קלפי סמל רכוז כתובת קלפי מקום קלפי נגישה נגישה מיוחדת
ראש פנה 1.0 001 מעלה גיא אוני מתנ"ס ראש פנה כ כ

 

  1. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:
  •  מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
  •  מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.
  1. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
  2. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.
  3. הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

בהצבעה בקלפיות הנגישות המיוחדות יידרש הבוחר, אם מוגבלותו אינה ניכרת לעין או אם אין ברשותו תעודה המעידה על כך שהוא מוגבל בניידות, לחתום בפני מזכיר ועדת הקלפי על הצהרה כי הוא מוגבל בניידות. לתשומת לב הבוחרים – הצהרה שקרית היא עברה פלילית, והיא ומעכבת את הצבעתם של בוחרים המוגבלים בניידותם ומקשה עליהם.

קולות אלה ייספרו  ככלל  קולות המצביעים במעטפות כפולות (כגון חיילים, מאושפזים בבתי חולים) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה

"*אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

ניצחיה פייבלוביץ

מנהלת בחירות

ראש פנה