לכבוד                                                                                                           21/08/2023

תושבי הרשות המקומית                                                                            ד׳ באלול ה׳תשפ״ג

ראש פינה

 

הודעה בדבר חלוקת חוברות הגשת מועמדות במועצות מקומיות

 

חוברות הגשת מועמדות

חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:

משרדי הרשות המקומית ראש פינה ביום חמישי 24/08/2023 משעה 17:00-20:00

בימים נוספים   בתיאום מראש עם מנהל הבחירות.

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

 

תאריך      21/08/2023                                                          מנהל  הבחירות         שלום לטמן