מנהלת הבחירות למועצה המקומית – ראש פנה

הודעת בחירות

בהתאם לסעיף 48 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 נמסרת בזה הודעה כי:

  • הבחירות למועצת למועצה המקומית ראש פינה יקוימו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018).
  • שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה, אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר* בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.
  • מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן: (תחומים של אזורי הקלפי ניתנים בנספח נפרד)
סמל קלפימקום הקלפיכתובת
1.0מתנ"ס ראש פינהמעלה גיא אוני
2.0מתנ"ס ראש פינהמעלה גיא אוני
3.0מתנ"ס ראש פינהמעלה גיא אוני
4.0מתנ"ס ראש פינהמעלה גיא אוני
  • מקומות הקלפי שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם: קלפי 1.0 מתנ"ס ראש פינה
  •  הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:
  1. רשימה: גיא אוני ברשות אהרון ברנזון אותיות רשימה : גא

     

מס'שם משפחה ופרטישנת לידהכתובת
1ברנזון אהרון06.11.48ראש פינה
2יזרעאל רינת09.04.71ראש פינה
3אייל אריה29.01.53ראש פינה
4קאלו גל10.07.85ראש פינה
5מזרחי ירמי04.08.61ראש פינה
6שפשק כוכבה04.11.65ראש פינה
7מושקוביץ זוהר21.08.90ראש פינה
8אלעזרא מאיר15.03.45ראש פינה
9אייל נעם04.11.90ראש פינה

  1. רשימה: רוח חדשה ברשות ניר קבלו אותיות רשימה : רק

 

מס'שם משפחה ופרטישנת לידהכתובת
1קבלו ניר13.01.77ראש פינה
2בלום ניצן סלע27.09.79ראש פינה
3שפירא קלין11.05.48ראש פינה
4נעים ענבל22.06.68ראש פינה
5רבאל צחי30.12.66ראש פינה
6בורנשטיין סיגנית12.02.80ראש פינה
7מאור דובי31.10.67ראש פינה
8בורנשטיין גיא10.02.81ראש פינה
9בדש תמר19.03.54ראש פינה
10לוי ליאור04.02.81ראש פינה
11דבוש שושי14.02.54ראש פינה
12גורן חיים26.08.46ראש פינה

  1. רשימה: ראש פינה של כולנו ברשות מוטי חטיאל אותיות רשימה : לב

  

מס'שם משפחה ופרטישנת לידהכתובת
1חטיאל מוטי13.10.70ראש פינה
2ינאי שירה11.02.79ראש פינה
3בן שימול גדי20.02.66ראש פינה
4בן נתן מעין07.02.84ראש פינה
5כרמלי יואב10.12.82ראש פינה
6רב-אור רעיה28.09.44ראש פינה
7שפרירי גיל01.06.69ראש פינה
8בנימין חדיף יוסי11.05.81ראש פינה
9גוטפריד נורית30.11.51ראש פינה
10קוקוי רווית07.03.75ראש פינה
11רוטנברג גילה05.07.48ראש פינה
12חן איילת14.04.78ראש פינה
13רסקי ארז29.03.71ראש פינה

  1. רשימה: המושבה שלנו ברשות עמיר ילוז אותיות רשימה : זך

 

מס'שם משפחה ופרטישנת לידהכתובת
1ילוז עמיר03.04.55ראש פינה
2רוטנברג רחלי03.09.74ראש פינה
3הרפז עמית27.08.56ראש פינה
4קפלן ניר18.11.79ראש פינה
5בר איה16.04.55ראש פינה
6טננבאום יוחאי24.07.66ראש פינה
7מץ גיל28.05.65ראש פינה
8אברמסקו קוקה02.10.50ראש פינה
9שורץ חגי18.12.70ראש פינה
10אלימלך מאיר10.05.56ראש פינה
11שורץ אבשלום08.10.90ראש פינה
12בר נורית29.06.56ראש פינה

  • הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:

 

שם המועמדבא כחכתובת
אהרון ברנזוןבא כח הרשימה הוא גל קאלו וממלא מקומו הוא מר אריה איילראש פינה
מוטי חטיאלבא כח הרשימה הוא רסקי ירוןראש פינה
ניר קבלובא כח הרשימה הוא ניר קבלו וממלא מקומו הוא מר קלין שפיראראש פינה
עמיר ילוזבא כח הרשימה הוא עמית הרפז וממלא מקומו הוא מר עמיר ילוזראש פינה

 

בברכה והצלחה,

מנהלת הבחירות ראש פינה