הודעת פטור ממכרז – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

המועצה המקומית ראש פינה מבקשת להתקשר עם חברת סופרסי אי איי בע”מ (Coing) בעלת מערכת לניהול קהילות ורישום לאירועים קהילתיים עבור מרכזים קהילתיים ע”י התושבים.

בידינו חו”ד ממנה עולה כי חברת סופרסי אי איי בע”מ (Coing) היא החברה היחידה והבלעדית בארץ היכולה לתת שירותים כמפורט לעיל, ולה המומחיות והידע בנושא אספקת מערכת ותחזוקתה, ואף הוכרה על ידי מספר עיריות כספק יחיד.

בהתאם להוראות סעיף 3 (4) לתוספת הרביעית בצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950 המועצה המקומית ראש פינה להתקשר עם חברת סופרסי אי איי בע”מ (Coing) כספק יחיד.

אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות, מוזמן לפנות למועצה בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 02.11.23 בשעה 12:00.

הפנייה תיעשה באמצעות דוא"ל לכתובת rpo@rosh-pinna.muni.il

יש לוודא קבלה במייל חוזר.