המועצה המקומית ראש פנה מזמינה אתכם להגיש הצעת מחיר להקמת אתר לעסקים הנמצאים בתחום שיפוט של ראש פנה  .

"אתר העסקים המקומיים של ראש פנה"

את ההצעות יש למסור במעטפה סגורה לידי רכזת פרויקטים הגב' ענת שרון פרץ במסירה ידנית, במשרדי המועצה המקומית ראש פינה עד לתאריך 14/05/2019 בשעה 15:00.

שאלות והבהרות ניתן לפנות לשירה ינאי במייל  yaarity27@gmail.com

 פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.

יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ  rp1@rosh-pinna.muni.il

אתר העסקים של ראש פנה נועד להוות פלטפורמה זמינה לפרסום וחיפוש עסקים ובעלי מקצוע הפועלים במושבה, להגביר צריכה מקומית ולייצר נטוורקינג בין העסקים.

מטרות האתר:

 1. מתן אפשרות להכרה כללית של בתי העסק/בעלי המקצוע בראש פנה – האתר יכלול עמוד עם שלל בעלי המקצוע השונים כולל עמוד פרופיל ומידע לכל עסק בנפרד.
 2. קידום ופרסום העסקים
 3. מתן פלטפורמה לחיפוש ספציפי של בית עסק/בעל מקצוע
 4. חיזוק תחושת המחויבות והקהילתיות –פרסום "עסקים למען הקהילה" – עסקים/בעלי מקצוע אשר תרמו מזמנם או מוצריהם לטובת הקהילה בראש פנה.
 5. פרסום משרות פנויות
 6. דיוור אלקטרוני
 7. הקמת קבוצת נטוורקינג הנפגשת לפחות אחת לחודש של כלל בעלי העסקים בראש פנה –בשיתוף מרכז הצעירים ביישוב.

דרישות:

 1. הקמת אתר
 • אפיון חוויית המשתמש ועיצוב גרפי
 • בניית האתר
 1. תחזוקה שוטפת
 • אחזקת האתר והדומיין במשך 3 שנים
 • עדכון, ניהול וביקורת על תכני האתר
 • דיוור אלקטרוני
 1. עבודה משותפת עם מרכז הצעירים בנושא האתר, הקשבה לצרכי השטח , לקיחת חלק במפגשי הנטוורקינג של העסקים המקומיים במרכז הצעירים
 2. פניות לעבודה במיידי
 3. גמישות בתהליך העבודה וכמות השעות הנדרשת

בכבוד רב,

מועצה מקומית ראש פנה

                                ________________________________________________

ימולא ע"י המציע:

 

שכר טרחה מבוקש:

בספרות___________ ובמילים_______________________________

המציע יצרף את המסמכים הבאים:

 • שם האחראי, הצוות וניסיונם (במידה ויש ).
 • תעודת חברה וניהול ספרים.
 • המלצות .
 • פרטי תקשורת ,טלפונים ,דוא"ל .
 • לו"ז לביצוע העבודות .

חתימת וחותמת המציע________________________________________________