חברי וחברות מליאה

 

הנך מוזמן/ת לפגישת זום שתתקיים ביום שלישי ה-18.8.20 בשעה 19:00.

המליאה תתקיים בזום (קישור לזום נשלח בזימון היומן).

הנדון: הזמנה לישיבת טרום מליאה

הנושאים לפגישה:

  1. השבעה סיגנית בורנשטיין כחברת מועצה.
  2. הסדר פשרה (מצ"ב חומר בנושא).
  3. תקציב חצי שנתי ביצוע מול תכנון – אגף מוניציפלי.
  4. הערכות מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים במתווה קורונה – מחלקת חינוך.
  5. סטטוס עבודות בשכונת הדרומית – מחלקת הנדסה.
  6. דיווחים ומענה לשאלות חברים.

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכ"לית המועצה

 

העתק:

הממונה על מחוז צפון – משרד הפנים, נצרת עלית

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט