לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה מן המניין 09-21

 שלום רב, הנכם מוזמנים לישיבת מליאה מן המניין 09-21 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי ח' באלול תשפ"א,  14.9.21 בשעה 18:30.

 

על סדר היום:

  1. אישור נוסח לוועדה המחוזית- קידום תוכנית מתחם תעסוקה -מחנה בינוי:

להלן נוסח האישור לוועדה: מליאת המועצה מחליטה ומאשרת את הצטרפותה כמגישת התוכנית.

 

  1. הגדלת תב"ר 432-שיקום כבישים ומדרכות

תקציב קיים הגדלה תקציב חדש מקור תקציבי
340 אש"ח 150 אש"ח 490 אש"ח היטלי סלילה

 

  1. אישרור סעיפי מליאה 08-21, להלן הסעיפים:

  • עדכון תקציב 2021
  • הגדלת תב"ר 436 PV תב"ר קיים -1,822 אש"ח    הגדלת תב"ר-840 אש"ח    מקור התב"ר- הלוואה
  • מינוי חבר לוועדת ארנונה- עמירם מרקוביץ
  • אישור קידום תוכנית מתחם תעסוקה -מחנה בינוי

 

  1. עדכונים

 

בכבוד רב,

אור טחן סער

לשכת ראש המועצה