חברי וחברות המליאה

 

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה מן המניין 01-21

 

שלום רב,

הנכם מוזמנים לישיבת מליאה 01-21 שתתקיים בזום ביום שלישי 12.1.21 בשעה 18:30.

 

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 08-20 מתאריך 24.11.20
  2. הסכם פשרה אשר אושר בועדת הנחות 17.12.20
  3. הצגת דוחות מבקרת המועצה 18-19
  4. הגדלת תב"ר מבואה מס' 349

תב"ר מאושר – 9,600,000 ₪

הגדלה- 296,000 ₪

מקור מימון- נגב גליל

סה"כ לתב"ר – 9,896,000 ₪

  1. אישור מינוי ועדת הנהלה
  2. ניקיון ותחזוקה ביישוב (לבקשת עמית הרפז)
  3. אישור חברי הנהלת המתנ"ס
  4. עדכונים

 

 

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכלי"ת המועצה

 

העתק:

הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית.

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט