לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה מן המניין 08-21

 שלום רב, הנכם מוזמנים לישיבת מליאה מן המניין 08-21 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי ב' באלול תשפ"א,  10.8.21 מיד בתום ישיבת המליאה שלא מן המניין.

על סדר היום:

  1. דוח ביקורת משרד הפנים 2018
  2. דוח מבקרת המועצה לשנים- 2017,2018,2019
  3. הלוואה – PV
  4. מינוי חבר ועדת ערר לארנונה
  5. מחנה בינוי
  6. שיתוף ציבור בנושא חינוך (לבקשת גדי בן שימול, רינת יזרעאל, רחלי רוטנברג, עמית הרפז)
  7. אחראית מתנדבים (לבקשת גדי בן שימול, רינת יזרעאל, רחלי רוטנברג, עמית הרפז)
  8. עדכונים

 

בכבוד רב,

אור טחן סער

לשכת ראש המועצה

 

העתק:

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט