לכבוד- חברי וחברות המליאה

 

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה מן המניין 02-21

 

שלום רב, הנכם מוזמנים לישיבת מליאה 02-21 שתתקיים פיזית – מיקום יינתן בהמשך ביום שלישי 16.3.21 בשעה 18:30

על סדר היום:

 1. תב"ר 437 – שיפוץ בית הכנסת העתיק – 100 אש"ח

      מקור כספי – היטל השבחה.

המועצה נותנת קדם מימון עד להגעת כספי יד הנדיב – תחת הסכם משולש בין עמותת השחזור ועמותת השימור המבצעת.

 

 1. תב"ר 438 -עבודות תשתית מים 150 אש"ח

מקור כספי- קרן היטלי מים.

 

 1. תב"ר 431- שיקום ביוב

תב"ר קיים- 80 אש"ח

הגדלה- 20 אש"ח – מקור כספי- היטלי ביוב

סה"כ לתב"ר- 100 אש"ח

 

 1. תב"ר 432-שיקום כבישים ומדרכות

תב"ר קיים- 100 אש"ח

הגדלה- 150 אש"ח – מקור כספי- היטלי סלילה

סה"כ לתב"ר- 250 אש"ח

 

 1. בריכת שחייה

 2. אישור מינוי חברי מליאה לוועדות

 3. מבצע היטלי סלילה -שכונה דרומית

 4. אישור תשלום היטל מים וביוב (נפתלי כהן(

 5. לבקשת רינת יזרעאל – תכנון מבואת הוואדי

 6. תב"ע לביתן שומר צח"ר

 7. עדכונים

 

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכלי"ת המועצה

 

העתק:

הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית.

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט