לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה מן המניין 03-21

 

שלום רב, הנכם מוזמנים לישיבת מליאה 03-21 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 20.4.21  בשעה 18:30

על סדר היום:

  1. הנחות ארנונה לשנת 2021
  2. היטלי סלילה – שכונת הזיתים בהתאם לתוכנית תחזקוה מאושרת
  3. ועדה אסטרטגית
  4. מחסן מל"ח
  5. בית כנסת שכונה דרומית
  6. עדכונים

 

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכלי"ת המועצה

 

העתק:

הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית.

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט