לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה מן המניין 04-21

 שלום רב, הנכם מוזמנים לישיבת מליאה 04-21 שתתקיים בחדר הישיבות בצח"ר ביום שלישי 25.5.21  בשעה 18:30

על סדר היום:

  1. סיור בצח"ר
  2. השבת הנחת רשות לוותיקים בגובה 25%
  3. הצגת דוחות כספיים- מרכז קהילתי וצח"ר.
  4. סגירת תברי"ם
  5. פטור מוסד מתנדב- הוספיס ועמותת מפנה
  6. עדכונים

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכלי"ת המועצה

 

העתק:

הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית.

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט