לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה מן המניין 06-21

 שלום רב, הנכם מוזמנים לישיבת מליאה 06-21 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 29.6.21 מיד עם סיום ישיבת המליאה שלא מן המניין

על סדר היום:

  1. תברי"ם:

  • הגדלת תב"ר 434- הנגשת בית היקב
סכום קודם תוספת תקציב סה"כ  לתב"ר מקורות מימון
70 אש"ח 85 אש"ח 155 אש"ח מפעל הפיס
  • תב"ר איכות הסביבה-439
תב"ר על סך מקורות מימון
152 אש"ח המשרד להגנת הסביבה – 121 אש"ח

תקציב שוטף-30אש"ח

  • הגדלת תב"ר 432- שיקום ותחזוקת כבישים
סכום קודם תוספת תקציב סה"כ  לתב"ר מקורות מימון
250 אש"ח 90 אש"ח 340 אש"ח קרן היטלי סלילה

 

  1. הצטרפות המועצה כמגישת תוכנית שערים בצח"ר- החלטה על נוסח

  2. הצגת דו"ח רבעוני – רבעון 1 2020

  3. מעבר לחמישה ימי לימוד (לבקשת רינת יזרעאלי)

  4. עדכונים

 

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכלי"ת המועצה

 

העתק:

הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית.

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט