לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה שלא מן המניין 07-21

 שלום רב, הנכם מוזמנים לישיבת מליאה שלא מן המניין 07-21 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי ב' באלול תשפ"א,  10.8.21 בשעה 18:30

על סדר היום:

  1. עדכון תקציב 2021

בכבוד רב,

אור טחן סער

לשכת ראש המועצה

 העתק:

הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית.

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט