לכבוד- חברי וחברות המליאה

הנדון: הזמנה לישיבת מליאה לא מן המניין

 שלום רב, הנכם מוזמנים לישיבת מליאה 05-21 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 29.6.21 בשעה 18:30

על סדר היום:

  1. אישור צו ארנונה 2020

 

 

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכלי"ת המועצה

 

העתק:

הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית.

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט