תעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים שהם רשויות מקומיות ולא בתאגיד

תעריפי מים וביוב – החל מינואר 2017