תושבים יקרים, החל מתאריך 1.1.2018 האחריות על נושאי ווטרינריה באזורנו עברה למערך השירותים הווטרינרים האזורי של אשכול גליל מזרחי.
ליצירת קשר אנא היכנסו לאתר האינטרנט בכתובת Vet.eastgalil.org.il, או בטלפון מוקד 24/7:  8451*

בשל הרצון לעודד עיקורים וסירוסים של כלבים, נכנס בתאריך 1.1.2013 תיקון לחוק ההסדרה להחזקת כלבים 2002. על פי תיקון זה נקבעה אגרה מוגדלת לרשיון להחזקת כלב שאינו מעוקר או מסורס.

גובה האגרה עומד על 300 ש"ח.

קיימת אפשרות לקבל פטור מהאגרה המוגדלת.

תנאים לקבלת פטור:
בקשה לקבלת פטור תוגש ע"י בעלי הכלב לרופא הווטרינר העירוני לפחות 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון ע"ג טופס בקשה.
הפטור שיינתן יהיה קבוע או זמני לשנה אחת.
כלב שלגביו ניתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת ,אשר יימצא משוטט בתקופה של שנתיים, תישלל זכותו לפטור, שכן המשמעות שבעליו
לא נקט אמצעים למניעת התרבות.
פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים להלן
1.פטור עקב גיל הכלב:
כלב שגילו פחות מ – 8 חודשים – ינתן פטור זמני לשנה אחת.
כלב שקיבל לפחות 8 חיסוני כלבת לפי הרשום במאגר הארצי לרישום כלבים או במאגר השרות הווטרינרי העירוני או אם יוצגו בפני הווטרינר הרשותי 8 רישיונות לפחות לאחזקת כלב – ינתן פטור קבוע.

2.פטור עקב מצב בריאותי:
לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע/זמני לשנה.

3.פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:
לאחר הגשת מסמכים מהתאחדות הישראלית לכלבנות.
תוקף הפטור לשנה.

4.פטור כלב מאומץ:
כלב מאומץ שאין מידע לגביו, יסומן ,יחוסן ותינתן ארכה לביצוע עיקור/סירוס תוך 30 יום .בתקופה זו יהיה פטור מתשלום הסכום הנוסף עבור קבלת הרישיון.

 

לידיעתכם, הגליל העליון הוכרז על ידי הלשכה הוטרינרית כאזור מוכה כלבת. כלבים משוטטים מהווים סכנה לבריאות הציבור.
התושבים מתבקשים לדאוג להחזקת כלביהם בתחומי חצרם בהתאם להוראות החוק להסדרת הפיקוח על כלבים.
לוכד כלבים, מטעם האשכול, יפעל ללכידת כלבים המשוטטים בשטח הציבורי. הכלבים יועברו לכלבית הסגר וישוחררו לאחר זיהויים בשבב ותשלום קנס.

לאור האמור לעיל, בעלי כלבים מתבקשים לקשור את כלביהם בחצרותיהם על מנת למנוע שיטוט הפחדה של תושבים ואזרחים.

התושבים מתבקשים לדאוג להחזקת כלביהם בתחומי חצרם בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים. כמו כן, מתבקשים בעלי הכלבים להקפיד על חיסונם של כלביהם במועד. בעלי כלבים שלא יחסנו את כלביהם צפויים לקנסות דומים.

בנוסף, מקיימים הווטרינרים של האשכול פיקוח שוטף על חנויות מזון שמקורו מן החי וכן על מסעדות המקבלות מוצרים מן החי מספקים שונים. פיקוח זה נעשה בשיתוף עם משרד הבריאות.