מנהלת המחלקה – רחל דאודי

עו"ס משפחות – קרן חן 04-6808616

עו"ס קשישים – איילת שגיב נאמן 04-6808616

מזכירת המחלקה ופקידת זכאות – יעל ממן 04-6808610

לתאום פגישה יש לפנות לטלפון: 04-6808611/2
ניתן לפנות במייל:    racheld@rosh-pinna.muni.il

תושבי ראש פנה נהנים ממערכת שרותי רווחה, חברה וקהילה מגוונים לכל הגילאים, מלידה ועד זקנה, ברמה הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית. השרות ניתן תוך שמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית, כבוד האדם ועקרון השוויון. עבודת המחלקה מושתתת על שיטות התערבות מקצועיות הנהוגות בעבודה סוציאלית באמצעות צוות מקצועי ומיומן, בסיוע עובדי סמך מקצועיים ובשיתוף פעולה של מתנדבים וארגונים נוספים בקהילה .

חוק ומדיניות המחלקה

 השרותים הניתנים ע"י המחלקה מושתתים על חקיקה סוציאלית, תקנות משרד הרווחה ומדיניות הרשות המקומית בתחום החברתי.
סדר העדיפות לטיפול הינו על פי חומרת הבעיה, מידת הסיכון והסיכוי לשינוי.

מטרות המחלקה ויעדיה

 1. הגדלת יכולת הפונים לפתור את בעיותיהם ולהתמודד בחיי היום –יום.
 2. פיתוח ושיפור שרותי הרווחה במושבה.
 3. קישור ותיווך בין הפונים לשרותים ומוסדות ציבור.
 4. מתן סיוע פסיכו סוציאלי ותיווכי עפ"י כללי הנזקקות והחוק.
 5. חיזוק לפיתוח שרותים ופרויקטים לפרט, למשפחה ולקהילה.

תחומי הפעילות העיקריים של המחלקה

 1. שרות סוציאלי טיפולי
 2. פרט ומשפחה
 3. ילדים ונוער
 4. זקנים ואוכלוסיה מבוגרת
 5. פיגור
 6. שיקום
 7. נפגעי סמים
 8. עולים
 9. עבודה קהילתית
 10. ליווי, תמיכה ותיווך מול שרותים ומוסדות
פניה ראשונה
תושב הפונה פעם ראשונה, יפנה טלפונית לתאם פגישה עם העו"ס. לפגישה יש להצטייד בתעודת זהות, אישורי הכנסה וכל מסמך רלוונטי אחר (הפנייה, אישור רפואי וכדומה).
התושב יוחתם על טופס פנייה והצהרה המהווה הרשאה לטיפול והסכם לוויתור סודיות כלפי העובד המטפל בו. העו"ס ילווה את התושב, תוך קביעת תוכנית טיפולית הבנויה על צרכי התושב, מנדט המחלקה ומגבלות התקציב – בשיתוף פעולה עם התושב.

קישורים