הורים יקרים,
גם בסגר, גם בקורונה- לוח השנה ממשיך לעבוד והנה מגיע התאריך לרשום את ילדכם לגני הילדים של המועצה המקומית.
השנה, אנו מתחילים גם ברישום מקוון של ילדי כיתה א' לביה"ס וילקומיץ'.


הנחיות משרד החינוך:

ההרשמה לגנים ולכתה א' לשנת הלימודים תשפ"ב מתחילה ביום חמישי, א1 שבט, 14.1.2021 ותימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021)
שימו לב להנחיות משרד החינוך:

גיל הרישום לגן ולבית ספר

חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה.
כיתה א':  י' בטבת התשע"ה – 1 בינואר 2015 עד י"ט בטבת התשע"ו – 31 בדצמבר 2015 
גילאי 5: כ' בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז – 31 בדצמבר 2016 
גילאי 4: ג' בטבת התשע"ז – 1 בינואר 2017 עד י"ג בטבת התשע"ח – 31 בדצמבר 2017
גילאי 3: י"ד בטבת התשע"ח – 1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט – 31 בדצמבר 2018
הרישום לגנים ולכתה א' בבית הספר וילקומיץ' מתבצע בקישור הבא:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=10

 חריגי גיל רך 

החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה, ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 (כולל).

רישום לכתות א' בבתי ספר ממלכתיים דתיים

באם הנכם מעוניינים לרשום את ילדכם לכתה א' בבית ספר ממלכתי דתי, אזורי הרישום שלנו הם צפת וחצור הגלילית. הרישום מתבצע באמצעות פניה של ראש פנה אל מחלקת החינוך ברשות הרלוונטית.
לפניכם טופס בקשה:
https://ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=cbdb1cc0528d2ff2f5160a1618784bcd
 
לתשומת לבכם, השיבוץ לבתי הספר הממלכתיים דתיים נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות הקולטת.


 
לשאלות ובירורים אתם מוזמנים לפנות אל תמי במחלקת החינוך, 04-6808619
 
בברכה,
מחלקת החינוך