המועצה המקומית ראש פינה בוחנת התקשרות עם חברת אידאה לקבלת שירותי תחזוקה לתוכנת ניהול הספריה.

ההתקשרות תבוצע בהליך של פטור ממכרז – ספק יחיד על פי סעיף 3 (4) לתוספת הרביעית בצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במועצה שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים.

אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות, מוזמן לפנות למועצה בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 16.1.2023.

הפנייה תיעשה באמצעות דוא"ל לכתובת rpo@rosh-pinna.muni.il

 

 

2/1/23

לכל מאן דבעי

שלום,

הנדון: בקשה לאישור התקשרות מול "אידאה מערכות מידע" כספק יחיד

הספרייה הציבורית ראש פינה נהנית משירותיה של "אידאה מערכות מידע" מזה שנים רבות. חברת אידאה מספקת לספרייה את תוכנת ניהול הספרייה ומהווה את כלי העבודה המרכזי בה.

החברה מספקת לספרייה שירותים רבים, ביניהם: יבוא פריטים ממאגרי מידע חיצוניים, ניהול מספר מאגרי הספרייה, מנוע חיפוש טקסטואלי משולב בתוכנה, תזאורוס, אפשרות ניהול מערכת המידע באופן עצמאי, מנגנון הרשאות מתקדם, ממשק אינטרנט מתקדם, מנגנון קישור פריטים ועוד. כל קטלוג הספרייה נשען על מערכת אידאה וכן כל השירותים הנלווים הניתנים למנויי הספרייה (אפליקציה ייחודית וקטלוג מקוון באמצעותם ניתן לבצע פעולות שונות באופן עצמאי).

בשנים האחרונות, המועצה המקומית ראש פינה השקיעה רבות בשדרוג המערכת, עדכונה והתאמתה לרמת השירותים המצופים מספרייה במאה ה-21.

לאחרונה הגשתי הצעת מחיר עבור המשך תחזוקת התוכנה לשנת 2023. נתבקשתי לספק הצעות מחיר נוספות. מאחר שמדובר בתחזוקה של מערכת שכבר הותקנה במקום והיא ניתנת על ידי היצרן, מדובר בעצם בספק יחיד. על מנת למנוע תקלות בתוכנה ובמאגר וכן לזכות בעדכונים שוטפים של התוכנה יש להתקשר עם ספק שיעניק שרות שוטף לתוכנה ולנתונים. הספקית היחידה שמסוגלת להמשיך ולספק שרות לתוכנה היא אידאה. יציאה למכרז תחייב רכישת רישיונות לתוכנה חדשה, הטמעתה, הדרכה ולימוד המערכת, השקעה מחודשת בהקמת מאגר הנתונים, ובעיקר הקצאת משאבים אנושיים וכספיים ניכרים במעקב ובקרה אחר בקרת הנתונים. עובדות הספרייה ובראשן מנהלת הספרייה מרוצות מאד מהמערכת הקיימת, מהמוצרים שהחברה מספקת ומעל הכל, מהשירות והתחזוקה.

לפיכך, אינני מוצאת כל סיבה לצאת למכרז עבור מערכת שכבר הוטמעה ואנו מרוצות ממנה כל כך.

 

בברכה,

יעל אריאל

מנהלת הספרייה הציבורית ראש פינה