ועדת הערר לענייני ארנונה- מועצה מקומית ראש פנה  ערר 07/20

 

מודגל מתכת (99) בע"מ

על ידי ב"כ עוה"ד דן ארטן ו/או אחרים

מרחוב מעלה השחרור 17, חיפה 3328440

טלפון: 04-8699505 פקסימליה: 04-8671001

       העוררת

נגד

מנהלת הארנונה של מועצה מקומית ראש פנה  

       המשיבה

החלטה מיום 25.4.21

  1. בהמשך להודעת הצדדים מהיום (יום 25.4.21) הוועדה מאשרת את הסכמות הצדדים ונותנת להם תוקף של החלטה, הן ביחס לחיובי שנות המס 2018-2019 והן ביחס לשנת המס 2020.
  1. בהתאם לסעיף 5(2) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס – 2000, לצדדים עומדת זכות ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהלים וזאת בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.
  1. בהתאם לתקנה 20(ג) לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)(סדרי דין בועדת הערר), התשל"ז – 1977 תפורסם החלטה זו באתר המרשתת של המועצה.
  2. ניתן בהעדר הצדדים היום, 25.4.21.