ועדת הערר לעניני ארנונה – מועצה מקומית ראש פנה ערר 11/20

ועדת הערר לענייני ארנונה – מועצה מקומית ראש פנה ערר 16/19, 02/20, 03/21

ועדת הערר לענייני ארנונה- מועצה מקומית ראש פנה  ערר 07/20

ועדת הערר לענייני ארנונה – מועצה מקומית ראש פנה ערר 11/19