יו"ר הועדה:

אירית ברק, מנכ"לית המועצה

חברי הועדה:

נציגי המועצה:

יגאל שרגיל – מנהל מרכז צעירים

תמי שורץ – דוברת ונציגת החינוך

נציגי ציבור:

עמיר ילוז

מיטל בנבנישתי

ליאור לוי

גל קאלו

פרוטוקולים:

פרוטוקול ועדת מלגות סטודנטים 4.6.2019